MIN TJENESTE

 

Mitt vitnesbyrd
(Dette ble skrevet høsten 2000)

Jeg er 28 år gammel og kommer fra Mandal. Jeg er oppvokst i DFEF Salem i Mandal. Jeg har vært med i ungdomsrådet i menigheten i 8 år, siste året som ungdomsleder. Jeg har også vært menighetstjener i 3 år.

I mange år har jeg kjent en brann etter å forkynne Guds ord. I mange år har jeg også kjempet litt imot dette, fordi helt fra jeg gikk på junioren har mange sagt "du kommer til å bli predikant når du blir stor", og jeg har vært redd for at det var hva andre mente og forventet som gjorde dette i meg. Eller kanskje det også var noe folk så at var lagt ned i meg helt siden da.

I alle fall har det de siste 5-6 årene har det modnet fram på en måte som gjør at jeg vet at det er noe som er lagt ned i meg uavhengig av hva andre forventer eller mener. Jeg kjenner en trang til å dele det som Gud viser meg.

I løpet av disse siste årene har jeg også gått 2 1/2 år på Smyrna Bibelinstitutt. Da har jeg vært rundt i en del av menighetene i "de frie" og forkynt. Jeg har opplevd at det har vært er en glede og et ønske å få være med og forkynne Guds ord, og jeg har fått positive tilbakemeldinger mange plasser. Jeg kjenner spesielt på dette å forkynne til troens egne. Jeg har en nød for å være med å føre folk inn i et rikere liv med Gud, at de må få oppleve ikke bare ord men Guds kraft. I den sammenheng opplever jeg at Gud har talt til meg fra Rom 12,2 om "....å bli forvandlet ved sinnets fornyelse....". Vi blir forvandlet ved at vi begynner å tenke på en ny måte, og på mange områder må vi som kristne tenke på en annen måte en verden, nemlig Guds tanker. Og det er noe av det jeg ønsker å være med å bringe ut til folk, Guds tanker.

Det har vært 2 bibelvers som jeg har fått på spesielle måter, og som har betyd mye for meg. I 1988 når jeg gikk på skole i Stavanger, gav Gud meg dette verset i en vanskelig periode: "Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger." (Sal 118,17).
En dag jeg opplevde det spesielt kampfull, åpnet jeg Bibelen for å lese noe, uten tanke på "pekemetoden". En plass må du jo åpne bibelen, og akkurat når jeg åpnet den falt øynene mine på dette verset, jeg så ingenting annet og lukket derfor Bibelen uten og vite hvor det stod. Det gikk et års tid før jeg fant det igjen, men det levde i meg, og gjør det enda.
Vinteren 1998 hadde jeg flere besøk hos en venn fra Smyrna Bibelinstitutt, og vi hadde et fint åndelig fellesskap i sammen. En gang ble han minnet om å gi meg dette verset fra Luk 4,18: "Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri," Jeg tok han ikke helt alvorlig, smilte litt av det og tenkte ja han er jo litt spesiell. Så jeg glemte dette, men noen måneder senere begynte dette og komme opp i mitt sinn uten at jeg hadde lest det igjen. Hele sommeren 1998 gikk dette rundt i mitt sinn "Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne.....". Dette verset er også blitt levende i mitt indre.

Bilde tekst:

Bilde øverst: er jeg på "prekestolen" på et møte i Hamburg januar 2000. Tolken min er Svenja Knuth (tidligere elev ved Smyrna Bibelinstitutt). På det midterste bilde taler jeg på et møte i Brasil, i byen Sao Jose de Egito, april 2002. Jeg blir tolket av Gunnar Standal. Det nederste bilde er fra et friluftsmøte i en liten by i Brasil som heter Solidao, i mai 2000, og her blir jeg tolket av Geirr Standal.

 

Jeg har fått anbefaling av ledelsen i Den Frie Evangeliske Forsamling Salem i Mandal til å reise som forkynner i De Frie Evangeliske Forsamlinger.
Her kan du lese den :

Anbefaling

Vidar Tjomsland har vokst opp i menigheten Salem, Mandal. Han har hele veien vært trofast med i menighetsarbeidet og har hatt ansvar bl.a. som menighetstjener og i ungdomsarbeidet. Vidar har lagt for dagen en stor interesse for Guds Ord og har blitt benyttet som taler i sin hjemmemenighet og vært til rik velsignelse. Det kommer derfor ikke som noen overraskelse på eldsterådet at Vidar nå ønsker anbefaling for å utvide sitt virkeområde i Herrens virkegård.

Vi vil med dette anbefale vår bror til tjeneste rundt i våre venneflokker. Med ønske om Herrens rike velsignelse over liv og tjeneste.

Eldsterådet i Salem, Mandal.
Torbjørn Arnesen, Forstander
Erling Drangsland, eldste
Tor Arne Lohne, eldste
Harald Kalhovd, eldste