Hovedside    Informasjon    Nyhetsbrev    Gave    Linker

   

  Nyhetsbrev 15.12.2013

   Hogganvik 15.12.13

 

Hei familie og venner!

 

Nå ved årets slutt vil vi først takke dere alle som har husket «Med hjerte for India» og barna på barnehjemmet i Agra og oss i deres bønner og med økonomisk støtte så arbeidet kan gå fram der. Spesielt vil vi takke et firma som sponset hus nr.2 så det ble mulig å få dem opp samtidig.

Bygginga av det nye barnehjemmet er i sluttfasen av 1. byggetrinn som er 2 hus med plass til 12 barn i hvert. I sommer kom 7 nye barn, de minste ca. 5 år, så nå er det 18 stk. Pastor Gupta og kona Vandana hilser så mye og forteller at barna har det bra og trives, og de gjør det bra på skolen. 6 av de nye barna er helt foreldreløse.

 

I høst var Åse Marit en tur i India. Hun hadde en fin tid hos pastor Gupta og familien. Hun tilbrakte tid med barna på barnehjemmet og fikk bli kjent med de nye. Hun besøkte også pastor John og ble med i forskjellige landsbyer hvor han går og evangeliserer for folk som ikke har hørt om Jesus. Mange har kommet til tro og han går der nå og lærer dem fra bibelen. Vi planlegger nå en tur til India i februar. I disse dager er det alt 1 år siden vi kom hjem fra forrige tur. Vi vil komme tilbake med nytt fra den turen senere.

 

Vi gleder oss til da å bli med på innvielse av det nye barnehjemmet. Men barna flytter ikke inn før til våren når de har hatt sin eksamen på skolen. Det er flere kilometer fra den gamle plassen, så de må nok skifte skole. I alle tilfelle må vi nok satse på å skaffe dem en minibuss til skolekjøring o.a. Det er et bønneemne, vær med å be at det må lykkes.

 

Se bilder av barnehjemsbarna:

 

Igjen hjertelig takk til dere som støtter arbeidet så vi sammen kan være med å hjelpe mennesker som ikke har det så godt som oss. Gud elsker en glad giver og har lovet å velsigne rikelig tilbake. Så ønsker vi dere ei god jul og Guds rike velsignelse over det nye året.

 

Hjertelig hilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland.

 

Gavekonto : 3075 10 47084

 

 

 

 

 

 

> NYHETSBREV

 

Les nyhetsbrever fra våre tidligere opphold i India:

 

Nyhetsbrev 30.09.2001
Nyhetsbrev 01.11.2001
Nyhetsbrev 01.12.2001
Nyhetsbrev 12.11.2002
Nyhetsbrev 21.10.2002
Nyhetsbrev 02.11.2002
Nyhetsbrev 30.11.2002
Nyhetsbrev 03.10.2003
Nyhetsbrev 08.11.2003
Nyhetsbrev 20.12.2003
Nyhetsbrev 05.02.2004
Nyhetsbrev 17.04.2004
Nyhetsbrev 01.07.2004
Nyhetsbrev 04.10.2004
Nyhetsbrev 02.11.2004
Nyhetsbrev 18.11.2004
Nyhetsbrev 03.12.2004
Nyhetsbrev 23.12.2004
Nyhetsbrev 26.04.2005
Nyhetsbrev 22.09.2005
Nyhetsbrev 27.09.2005
Nyhetsbrev 03.11.2005
Nyhetsbrev 26.11.2005
Nyhetsbrev 30.08.2006
Nyhetsbrev 26.09.2006
Nyhetsbrev 05.11.2006
Nyhetsbrev 27.01.2007
Nyhetsbrev 17.09.2007
Nyhetsbrev 14.10.2007
Nyhetsbrev 30.10.2007
Nyhetsbrev 30.11.2007
Nyhetsbrev 25.08.2008
Nyhetsbrev 10.11.2008
Nyhetsbrev 22.11.2008
Nyhetsbrev 14.02.2009
Nyhetsbrev 03.03.2009
Nyhetsbrev 30.06.2009
Nyhetsbrev 29.10.2009
Nyhetsbrev 09.11.2009
Nyhetsbrev 30.01.2010
Nyhetsbrev 09.02.2010
Nyhetsbrev 12.09.2010
Nyhetsbrev 11.11.2010
Nyhetsbrev 11.06.2011
Nyhetsbrev 15.11.2011
Nyhetsbrev 13.03.2012
Nyhetsbrev 18.06.2012
Nyhetsbrev 05.11.2012
Nyhetsbrev 07.12.2012
Nyhetsbrev 04.02.2013
Nyhetsbrev 15.12.2013
Nyhetsbrev 03.05.2014

 

 

> INFORMASJON

 

Les informasjon om arbeidet, og om oss.

 

 

> GAVE

 

Gi en gave til vårt arbeide.

 

 

   
 

E-post til Bjørg og Sigvald: sabtj@online.no         Webmaster: vidar@tjomsland.net