Hovedside    Informasjon    Nyhetsbrev    Gave    Linker

   

  Nyhetsbrev 03.05.2014

   Hogganvik 03.05.14

 

Hei familie og venner!

 

Her kommer litt nyheter fra «Med Hjerte for India». Det er jo helt fantastisk at på ca. 1 år har det gått fra begynnelse på det nye barnehjemmet i Agra India, til innflytting. På vår India-tur i februar var vi jo med på innvielsesfest. Vi har sendt penger til inventar i det ene huset, til det andre tar de med seg det de hadde fra før. Nå har de sommerferie og det er flyttesjau. Pastor Gupta har fått et kristent ektepar til å bo i det ene huset, denne mannen er også sjåfør og kan kjøre bussen vi håper å kjøpe snart. Vi mangler ennå ca. 50 000 kr til den og håper og ber at de skal få den til skolen begynner igjen i juli. I det andre huset blir de trofaste og gode «foreldrene» som bor hos barna nå boende. Barna gleder seg veldig til å flytte på landet. Nå får de plass til å leke ute, og vi håper å få kjøpt noen lekeapparater. Høyest på ønskelista er trampoline, Gupta fikk både se og prøvd det i Norge. Men de har aldri sett det i India og vet ikke om det er å få tak i der. De skal også nå dyrke grønnsaker o.l. der, og de har også allerede skaffet seg noen høner.
Vi håper også de kan sette i gang med nødvendig vaksinering så fort som mulig. 3 søsken har polio, og 2 av dem begynner å få problem med bena. Vi har bedt Gupta ta dem til sykehus og se om det er noe som kan gjøres for å hjelpe dem. Dette vil koste en del ekstra, men vi ser det som veldig viktig å gjøre. Så vær med å be at penger vil komme inn også til dette. Vær også med oss å be for mor til noen av våre studenter, hun heter Esther. Hun må også på sykehus for en operasjon og er engstelig for dette. Hun ber oss om å be for barna hennes at de må følge Jesus. Vi har også hjulpet henne med utgifter for operasjon. Hun er kristen, mannen er muslim og tjener lite bare på tilfeldige jobber. I India er ingenting gratis hos lege eller sykehus, dessverre. Pengene først, ellers blir ingenting gjort.


Pastor Suren fra Himalaya-området, som var på besøk her i høst, har også nå startet byggingen av et hjem for uønskede babyer, i hovedsak jenter . Det hender dessverre i India at jentebabyer blir tatt livet av. Han vil så få disse adoptert av barnløse par. Det er nemlig også ofte en fortvilet situasjon å ikke få noen barn. Han har selv tatt til seg 2 små jenter.
Menighetsarbeidet i Agra går også bra. Både barne- og ungdomsarbeidet har vokst veldig. Det var også nesten fullt på søndagsmøtene. Pastor Gupta har fått flere gode medarbeidere nå, og de har også utpostmøter.

 

Vi får også stadig rapporter fra Pastor John i byen Gorakhpur der han forteller gode nyheter om evangeliseringsturene han har i landsbyene. Flere der tror nå på Jesus som sin frelser. I hinduismen tror folk at de må frelse seg selv som best de kan. Vi er heldige som har et godt budskap å gå med, at Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. (Joh.3,16-17).


Hjertelig takk til alle dere som støtter arbeidet i India med bønn og pengegaver, og hjertelig takk til alle dere som støttet India-basarene våre i Familiekirken og på Hornnes. Gud velsigner dere tilbake!


Bønne-emner:

- Esther m/fam.

- Jitu og Dolly som har polio

- Skolebuss

- Flere faste givere, bl.a. underhold til en ung medarbeiderfamilie (400 kr. Pr. mnd.)

 

 

Hjertelig hilsen fra Bjørg og Sigvald Tjomsland.

 

Gavekonto : 3075 10 47084 og 3075 11 09527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> NYHETSBREV

 

Les nyhetsbrever fra våre tidligere opphold i India:

 

Nyhetsbrev 30.09.2001
Nyhetsbrev 01.11.2001
Nyhetsbrev 01.12.2001
Nyhetsbrev 12.11.2002
Nyhetsbrev 21.10.2002
Nyhetsbrev 02.11.2002
Nyhetsbrev 30.11.2002
Nyhetsbrev 03.10.2003
Nyhetsbrev 08.11.2003
Nyhetsbrev 20.12.2003
Nyhetsbrev 05.02.2004
Nyhetsbrev 17.04.2004
Nyhetsbrev 01.07.2004
Nyhetsbrev 04.10.2004
Nyhetsbrev 02.11.2004
Nyhetsbrev 18.11.2004
Nyhetsbrev 03.12.2004
Nyhetsbrev 23.12.2004
Nyhetsbrev 26.04.2005
Nyhetsbrev 22.09.2005
Nyhetsbrev 27.09.2005
Nyhetsbrev 03.11.2005
Nyhetsbrev 26.11.2005
Nyhetsbrev 30.08.2006
Nyhetsbrev 26.09.2006
Nyhetsbrev 05.11.2006
Nyhetsbrev 27.01.2007
Nyhetsbrev 17.09.2007
Nyhetsbrev 14.10.2007
Nyhetsbrev 30.10.2007
Nyhetsbrev 30.11.2007
Nyhetsbrev 25.08.2008
Nyhetsbrev 10.11.2008
Nyhetsbrev 22.11.2008
Nyhetsbrev 14.02.2009
Nyhetsbrev 03.03.2009
Nyhetsbrev 30.06.2009
Nyhetsbrev 29.10.2009
Nyhetsbrev 09.11.2009
Nyhetsbrev 30.01.2010
Nyhetsbrev 09.02.2010
Nyhetsbrev 12.09.2010
Nyhetsbrev 11.11.2010
Nyhetsbrev 11.06.2011
Nyhetsbrev 15.11.2011
Nyhetsbrev 13.03.2012
Nyhetsbrev 18.06.2012
Nyhetsbrev 05.11.2012
Nyhetsbrev 07.12.2012
Nyhetsbrev 04.02.2013
Nyhetsbrev 15.12.2013
Nyhetsbrev 03.05.2014

 

 

> INFORMASJON

 

Les informasjon om arbeidet, og om oss.

 

 

> GAVE

 

Gi en gave til vårt arbeide.

 

 

   
 

E-post til Bjørg og Sigvald: sabtj@online.no         Webmaster: vidar@tjomsland.net