Hovedside    Informasjon    Nyhetsbrev    Gave    Linker

   

INFORMASJON OM ARBEIDET

 

India har i dag en befolkning på over en milliard mennesker.ca.80% er hinduer. Det er et enormt åndelig mørke og mye fattigdom og nød. Det er bare Jesus og hans kjærlighet som kan hjelpe og frelse. Det er ikke bare en stor masse, men den består av enkeltmennesker som lengter etter frelse og fred.

 

Ny informasjon fra Agra, India. Sept.2007.
Det er forandringer i menigheten i Agra i år. Organisasjonen "Grace Gospel Fellowship" som pastor L.D. Gupta er leder for, og som vi samarbeider med, har bygget nytt kirkelokale og nye rom for barnehjemsbarna.

Barnehjemmet er det Åse Marit som står for å samle penger til gjennom "Med hjerte for India".
Nytt i år er også at Dagsenteret opphørte i den formen det var drevet, at barn som ikke gikk på skole kunne komme og lære å lese og skrive, synge og høre om Jesus. Vi har i samarbeid med pastor Gupta som leder arbeidet der, bestemt oss for heller å bruke pengene til å sende barn fra fattige familier til gode skoler der de får eksamen og kan få en utdannelse. Veien ut av fattigdommen er jo avhengig av utdannelse for å få en god jobb. Barnemøter (Kids club) vil bli holdt i en annen form. Det har vært veldig fint å se framgangen i Agra siden vi begynte å støtte dette prosjektet i 2002. På bildet til høyre ser du Sigvald på et møte i Kids club.
Vi har også hjulpet med bl.a. dører, vinduer og det elektriske til kirka, og nytt borehull for vannforsyning til den og barnehjemmet.
Vi har også 6 skolebarn i et annet prosjekt. 4 av dem er i en internatskole drevet av "The fellowship of the free Baptist churches in North India". 2 av dem er nå ferdig med 12 kl.
De har nå startet videre utdanning. Dette er kristne ungdommer hvor foreldrene ikke har økonomiske muligheter til å gi dem en utdannelse.
Vi er veldig takknemlige til dere som står med oss og gjør det mulig å gi denne hjelpen .
Gud vil velsigne dere tilbake.
Nytt om barnehjemmet ser dere på http://aase.tjomsland.net

 

Informasjon fra tidligere

I den første perioden på 6 mnd. vinteren 2001-02, var vi for det meste i en liten by i India med 60-70.000 innbyggere, som hete Karwi. I Karwi har DFEF to misjonærer fra før. Det er Anna Marie Grøthe og Aase Jørgensen, de har vært i India i 55 år. Sammen med indiske kristne driver de sykehus, skole og kirke. De har også flere utposter i landsbyene omkring. Det er en masse mennesker som har møtt Jesus gjennom deres arbeid i årenes løp, men behovene er så enorme.

I den andre perioden på 3 mnd. høsten 2002 var vi for det meste vært i storbyen Agra. Her har de fått kontakt med flere mennesker som de vitner for. De var også vært med en indisk evangelist som virker i Himalaya, på grensen mellom Nepal og India, der hvor India er på sitt smaleste, rett nord for Bangladesh. Han holder til i en by som heter Siliguri. Han har også kontakt med pastorer i Buthan, og de har også vært med på å møte pastorer fra Buthan.

Etter dette har vi også vært ute i en ny 6 mnd. periode, høsten og vinteren 2003-04. Dette kan dere lese mer om i nyhetsbrevene.

På bildet til høyre ser du Sigvald med Indias geografiske midtpunkt i byen Itarsi. I denne byen har vi en god venn som heter Matthew Thomas, han driver en bibelskole som er støttet av Troens Bevis i Sarons dal.

Vi har vært mye involvert i å hjelpe fattige barn med skolegang. Både med å gi økonomisk støtte til barna, og til å gi støtte til skoler til utstyr og mat. Vi kjenner mye for å hjelpe barn ut av fattigdom ved å hjelpe dem med skolegang, samtidig som de får evangeliet.

I 2001 fikk vi kontakt med pastor L.D. Gupta. Han er pastor i en liten Pinsemenighet i Agra. Møtene i menigheten blir holdt i hans eget hjem. Ved nyttår 02/03 startet han opp med et dagsenter (Day Care Center) for fattige barn, dette blir også holdt i hans eget hjem. Vi er veldig glad for å kunne støtte ham i arbeidet for å hjelpe disse fattige barna. De har ikke hatt mulighet til å gå på skole. Nå får de bibelundervisning, og de får lære å lese og skrive m.m. Undervisningen er delt opp i 2 klasser, 1.klasse for de minste og 2.klasse for de litt større barna.

 

Kart over India, med aktuelle byer avmerket:

 

> OM OSS

 

Bjørg og Sigvald Tjomsland
Adresse: Hogganviksveien 504, 4513 Mandal
Telefon: 38269569
E-post: sabtj@online.no
Web: www.tjomsland.net/india

          india.tjomsland.net

 

Vi bor i Mandal og tilhører menigheten "Den Frie Evangeliske Forsamling SALEM" i Mandal.

 

 

> GRACE GOSPEL FELLOWSHIP

 

Grace Gospel Fellowship er en organisasjon som pastor L.D. Gupta i Agra er leder for.

 

Les mer om Grace Gospel Fellowship her.

 

Se oppdatert brosjyre her (fra 2010):

 

> PASTOR RAKESH JOHN

 

Vi støtter også en pastor/evangelist i byen Gorakhpur i Nord-India.

 

Les mer om han her.

 

> NYHETSBREV

 

Les nyhetsbrever fra våre tidligere opphold i India.

 

 

> GAVE

 

Gi en gave til vårt arbeide.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

E-post til Bjørg og Sigvald: sabtj@online.no         Webmaster: vidar@tjomsland.net