Hovedside    Informasjon    Nyhetsbrev    Gave    Linker

   

GI EN GAVE TIL ARBEIDET

 

Hvis du ønsker å støtte arbeidet, er du hjertelig velkommen til det.
 

Gavekonto/Bankgiro:
3075.10.47084


Kasserer:
Mona Tjomsland
Bergeåsen 12
4516 Mandal
E-Post: tm.tjo@frisurf.no


Ingen innsamlede midler går ikke til underhold eller administrasjon. alt går direkte til de mennesker eller prosjekter som de ønsker å støtte. Dette fordi de kan dekke alle utgifter til reise og underhold selv.

 

 

 

 

> NYHETSBREV

 

Les nyhetsbrever fra våre tidligere opphold i India.

 

 

> INFORMASJON

 

Les informasjon om arbeidet, og om oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 

E-post til Bjørg og Sigvald: sabtj@online.no         Webmaster: vidar@tjomsland.net